Jak uzyskać dostęp do eBOK?

W celu uzyskania/odzyskania dostępu do eBOK należy przesłać wniosek na adres biuro@emit.pl.

Dane dostępowe zostaną wysłane na adres mailowy podany przez Klienta w Umowie.

Dostęp do eBOK możliwy jest tylko dla Klientów, którzy zawarli/zaktualizowali umowę po 1 stycznia 2012 roku.