Oferta

We wskazanej lokalizacji istnieje możliwość świadczenia usługi zgodnie z poniższą ofertą. Oferta jest zależna od lokalizacji, ponieważ nasza firma świadczy usługi w oparciu o własną sieć i sieci innych operatorów.

Taryfy asymetryczne emit

10 50 90 400
Download 10 Mb/s 50 Mb/s 90 Mb/s 400 Mb/s
Upload 2 Mb/s 4 Mb/s 9 Mb/s 40 Mb/s
Aktywacja 30.00 zł
Abonament miesięczny 30.00 zł 50.00 zł 62.00 zł 75.00 zł